ADR/IMDG

Ochrona środowiska

Bazując na solidnej wiedzy i w oparciu o wieloletnie doświadczenie oferujemy usługi doradcze i konsultingowe dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć pewność, że działają w zgodzie w wymaganiami prawnymi.

Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!

Kim jesteśmy?

Zespołem specjalistów, tworzących niewielkie przedsiębiorstwo. Robimy to, co daje nam satysfakcję, tym samym zapewniając poczucie bezpieczeństwa naszym klientom. Każdy z naszych współpracowników zbierał doświadczenia zawodowe w firmach różnej wielkości. I właśnie to sprawiło, że podjęliśmy świadome decyzje o rezygnacji z etatów i rozpoczęciu budowania czegoś, co naprawdę lubimy. Już od ponad 18 lat tworzymy wspólnie DGSA Serwis – przedsiębiorstwo, które daje nam możliwość wpływu na każdą decyzję, a co najważniejsze – na jakość dostarczanych przez nas usług.
Dzięki wspólnej misji skupionej na zadowoleniu naszych klientów, tworzymy zgraną drużynę, która stawia czoła wszelkim sytuacjom z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i ochrony środowiska, tak by klient wiedział, że dla nas zawsze jest najważniejszy.

Bywa, że nazywają nas pasjonatami. Być może wynika to z faktu, że chętnie zajmujemy się tematami, które innym wydawać by się mogły nudne czy trudne. My jednak wolimy mówić, że jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy.

A prywatnie? Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy każdego dnia stają naprzeciw wielu sprawom, ale mają też marzenia, które chcą zrealizować. Właśnie dzięki temu wiemy, że nasi Klienci to też ludzie, a wzajemna współpraca pomaga nam osiągać ustalone cele.

Bywa, że nazywają nas pasjonatami. Być może wynika to z faktu, że chętnie zajmujemy się tematami, które innym wydawać by się mogły nudne czy trudne. My jednak wolimy mówić, że jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy.

A prywatnie? Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy każdego dnia stają naprzeciw wielu sprawom, ale mają też marzenia, które chcą zrealizować. Właśnie dzięki temu wiemy, że nasi Klienci to też ludzie, a wzajemna współpraca pomaga nam osiągać ustalone cele.

Zespołem specjalistów, tworzących niewielkie przedsiębiorstwo. Robimy to, co daje nam satysfakcję, tym samym zapewniając poczucie bezpieczeństwa naszym klientom. Każdy z naszych współpracowników zbierał doświadczenia zawodowe w firmach różnej wielkości. I właśnie to sprawiło, że podjęliśmy świadome decyzje o rezygnacji z etatów i rozpoczęciu budowania czegoś, co naprawdę lubimy. Już od ponad 18 lat tworzymy wspólnie DGSA Serwis – przedsiębiorstwo, które daje nam możliwość wpływu na każdą decyzję, a co najważniejsze – na jakość dostarczanych przez nas usług.

Dzięki wspólnej misji skupionej na zadowoleniu naszych klientów, tworzymy zgraną drużynę, która stawia czoła wszelkim sytuacjom z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i ochrony środowiska, tak by klient wiedział, że dla nas zawsze jest najważniejszy.

Bywa, że nazywają nas pasjonatami. Być może wynika to z faktu, że chętnie zajmujemy się tematami, które innym wydawać by się mogły nudne czy trudne. My jednak wolimy mówić, że jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy.

A prywatnie? Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy każdego dnia stają naprzeciw wielu sprawom, ale mają też marzenia, które chcą zrealizować. Właśnie dzięki temu wiemy, że nasi Klienci to też ludzie, a wzajemna współpraca pomaga nam osiągać ustalone cele.

magazyn chemiczny

Co robimy?

Towary Niebezpieczne

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu drogowego (ADR) oraz morskiego (IMDG Code) towarów niebezpiecznych.

Oprogramowanie

Dostarczamy rozwiązania informatyczne dla Doradców DGSA, instytucji kontrolnych oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych

Ochrona środowiska

Wspieramy przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Towary niebezpieczne

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu drogowego (ADR) oraz morskiego (IMDG Code) towarów niebezpiecznych.

Oprogramowanie

Dostarczamy rozwiązania informatyczne dla Doradców DGSA, instytucji kontrolnych oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych

Ochrona Środowiska

Wspieramy przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Towary niebezpieczne

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu drogowego (ADR) oraz morskiego (IMDG Code) towarów niebezpiecznych.

Oprogramowanie

Dostarczamy rozwiązania informatyczne dla Doradców DGSA, instytucji kontrolnych oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych

Ochrona środowiska

Wspieramy przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Dla kogo?

Nasze usługi doradztwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (w szczególności przy przewozie drogowym w oparciu o przepisy ADR, oraz morskim w oparciu o przepisy Kodeksu IMDG) skierowane są głównie do podmiotów realizujących takie działania, jak: pakowanie, załadunek, nadanie i rozładunek. Największą grupę klientów w tym obszarze stanowią firmy produkcyjne różnej wielkości, a także przedsiębiorstwa handlowe. Do grona naszych klientów należą również firmy zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych.

Usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska kierowane są w większości do małych i średnich podmiotów gospodarczych. W praktyce obowiązki dotyczące kwestii środowiskowych, postępowania z odpadami, postępowania z opakowaniami, czy też raportowania w tych obszarach, dotyczą zarówno firm jednoosobowych, jak i wielkich korporacji. Największe doświadczenie mamy we współpracy z firmami zajmującymi się produkcją i obrotem środkami chemicznymi oraz chemią użytkową np. farbami czy chemią budowlaną.

Nasi Klienci często decydują się na podjęcie współpracy w obydwu obszarach, lecz chętnie pomożemy Ci także wtedy, kiedy zdecydujesz się na skorzystanie z usług dotyczących tylko jednego z nich.

Kto?

Malgorzata Kokocinska - Właścicielka DGSA Serwis

Małgorzata

Właścicielka

W firmie odpowiadam za projekty związane z realizacją przez przedsiębiorców obowiązków w obszarze ochrony środowiska.

Jestem absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, specjalistą ochrony wód i gleby. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pokaż więcej

Michał

Pełnomocnik

W firmie odpowiadam za obszar doradztwa w zakresie ADR oraz za kwestie związane z oprogramowaniem.

Jestem absolwentem Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończyłem również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej.

Pokaż więcej
Michał - pełnomocnik
Malgorzata Kokocinska - Właścicielka DGSA Serwis

Małgorzata

Właścicielka
W firmie odpowiadam za projekty związane z realizacją przez przedsiębiorców obowiązków w obszarze ochrony środowiska.

Jestem absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, specjalistą ochrony wód i gleby. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pokaż więcej
Michał - pełnomocnik

Michał

Pełnomocnik
W firmie odpowiadam za obszar doradztwa w zakresie ADR oraz za kwestie związane z oprogramowaniem.

Jestem absolwentem Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończyłem również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej.

Pokaż więcej
Malgorzata Kokocinska - Właścicielka DGSA Serwis

Małgorzata

Właścicielka
W firmie odpowiadam za projekty związane z realizacją przez przedsiębiorców obowiązków w obszarze ochrony środowiska.

Jestem absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, specjalistą ochrony wód i gleby. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pokaż więcej
Michał - pełnomocnik

Michał

Pełnomocnik
Odpowiadam za obszar doradztwa w zakresie ADR oraz za kwestie związane z oprogramowaniem.

Jestem absolwentem Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończyłem również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej.

Pokaż więcej

DGSA Serwis jako Doradca ADR - czytaj więcej

Doradca ADR – DGSA Serwis Wrocław

Działamy na rynku już bez mała 20 lat zajmując się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz w zakresie obowiązków środowiskowych przedsiębiorstw. Szczególną grupą klientów są dla nas przedsiębiorstwa zlokalizowane we Wrocławiu. Mała odległość od naszej siedziby sprzyja temu, aby Doradca DGSA mógł szybko podejmować swoje działania. Doradca DGSA czy inaczej mówiąc Doradca ADR to osoba, której zadaniem jest pomaganie podmiotom biorącym udział w przewozie towarów niebezpiecznych, zajmującym się pakowaniem, załadunkiem, transportem czy rozładunkiem. Swoje usługi kierujemy zarówno do większych, jak i do mniejszych przedsiębiorstw starając się oferować wsparcie zapewniające zgodność działań przedsiębiorcy z wymaganiami Umowy ADR oraz krajowym prawodawstwem w zakresie towarów niebezpiecznych. Specjalizujemy się w obsłudze firm będących nadawcami towarów niebezpiecznych, szczególnie przedsiębiorstw produkujących towary niebezpieczne lub takich, u których powstają odpady niebezpieczne, których przewóz również może podlegać wymaganiom ADR.
 

Przepisy i umowa ADR

Skrót ADR, z którym osoby „zaprzyjaźnione z tematem towarów niebezpiecznych” często się stykają oznacza Umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i został wywiedziony z jej francuskiego tytułu „Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”. Często zamiennie z ADR stosowane są określenie przepisy ADR czy wymagania ADR.
 
Przepisy ADR nie są proste, dlatego pomoc specjalisty w zakresie ich stosowania na co dzień jest nieodzowna. Związane z nimi wymagania ADR dotyczą między innymi stosowania odpowiednich opakowań, czy też odpowiednich środków transportu.
 
Ponadto, przepisy ADR to również wymagania w zakresie oznakowania towarów niebezpiecznych, czy też wypełniania dokumentacji. Wymagania ADR odnoszące się do transportu towarów niebezpiecznych dotyczą również szkoleń pracowników związanych z tym procesem. Profesjonalny doradca ADR, który jest obeznany ze wszystkimi przepisami i wymaganiami ADR, ma za zadanie wpierać przedsiębiorców w osiąganiu zgodności z wymaganiami prawnymi. Doradca DGSA to nie osoba, która kontroluje , lub co gorsza wskazuje rozwiązania niemożliwe do zrealizowania lub bardzo kosztowe. Dobry doradca, jak działająca we Wrocławiu i w Polsce zachodniej firma DGSA Serwis, potrafi wskazać rozwiązania optymalne dla danego podmiotu, wynikające z doświadczenia i praktyki a nie książkowej wiedzy.
 
Wymagania ADR to złożona materia. Zdając sobie sprawę z tego faktu, ustawodawca wskazał obowiązek wyznaczenia przez podmiot osoby będącej doradcą ds. bezpieczeństwa (Doradca ADR). Obowiązek ten dotyczy większości firm, które biorą udział w obrocie towarami niebezpiecznymi (np. nadawców czy załadowców lub rozkładowców) – nie tylko przewoźników. Z obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA zwolnione są niektóre podmioty, których działania dotyczą niewielkich ilości towarów niebezpiecznych. Nawet w takich miejscach doradca ADR ma wiele do zrobienia, gdyż brak obowiązku jego wyznaczenia nie powoduje, że przedsiębiorcy nie dotyczą wymagania ADR.
 

Wymagania ADR

Umowa ADR a dokładniej rzecz ujmując, jej załączniki: A oraz B zawierają wskazówki i wymagania, których zastosowanie prowadzi do obniżenia ryzyka związanego z przemieszczaniem towarów niebezpiecznych po drogach. Wymagania ADR dotyczą szeregu różnych aspektów. Najważniejsze z nich to:
  • prawidłowa klasyfikacja towaru, czyli określenie czym w ujęciu przepisów ADR, jest towar i jakie jego zagrożenia są istotne;
  • wymagania dotyczące stosowanych opakowań, kontenerów, cystern czy pojazdów;
  • wymagania dotyczące oznakowania opakowań i jednostek ładunkowych (np. cystern czy pojazdów);
  • wymagania dotyczące postępowania z określonymi towarami niebezpiecznymi lub ich grupami (np. wskazanie, które towary nie mogą być przewożone razem czy wskazówki dotyczące budowy pojazdów dedykowanych do ich przewozu
  • wymagania dotyczące dokumentacji (dokument przewozowy, instrukcje dla załogi pojazdów)
  • wymagania dotyczące szkoleń

Realizacja przewozu towarów niebezpiecznych w taki sposób, aby zagrożenie z tym związane było jak najmniejsze, jest możliwa tylko, gdy spełnione są m.in. wymagania wskazane powyżej. DGSA Serwis, działając jako doradca ADR, pomaga w ich wskazaniu oraz zastosowaniu.

Kontakt

DGSA Serwis

Adres:
ul. Kwiatowa 11
59-300 Osiek
Woj. Dolnośląskie

E-mail:
info@dgsa-serwis.pl

Telefon:
+48 730 34 45 66

Nasi konsultanci pracują:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

DGSA Serwis

Z kim?

Na co dzień współpracujemy również z innymi firmami doradczymi i szkoleniowymi. Pozwala nam to świadczyć usługi w szerszym zakresie.
 
Nasi najważniejsi partnerzy to:
doradztwo ADR
przewóz towarów niebezpiecznych
magazyn chemiczny
odpady niebezpieczne
odpady
ciężarówka