Ochrona środowiska

Działalność każdego podmiotu gospodarczego łączy się z korzystaniem ze środowiska. Wielu przedsiębiorców nie ma jednak świadomości o rozległości regulacji prawnych dotyczących prowadzonej przez nich działalności w obszarze ochrony środowiska.

Co prawda przepisy środowiskowe nie obligują przedsiębiorców do zatrudniania specjalisty, jednak właściwe ich stosowanie może sprawiać pewne trudności.

odpady

Czy wiecie Państwo jak postępować z wytworzonymi w działalności odpadami, jak zorganizować miejsce ich magazynowania? Albo czy Wasza działalność wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia do organu ochrony środowiska? Jakie opłaty musicie ponosić w związku z prowadzoną działalnością, kiedy i jak sporządzać wymagane sprawozdania? Czy prowadzicie działalność, wymagającą zgłoszenia do rejestru, albo do jakich baz elektronicznych powinniście uzyskać dostęp i corocznie raportować? Jak prowadzić niezbędne ewidencje?

odpady

Jeśli nie znacie odpowiedzi na te i inne pytania, skorzystajcie z naszego doświadczenia. W przyjaznej atmosferze wskażemy Wasze obowiązki oraz niezbędne działania naprawcze. Podejmujemy współpracę, aby chronić naszych Klientów przed dotkliwymi konsekwencjami nieznajomości przepisów. Stale monitorujemy obowiązujące akty prawne i z wyprzedzeniem informujemy o pojawiających się zmianach lub nowych obowiązkach. W sytuacjach kryzysowych nasi Klienci zawsze mogą liczyć na rzetelną pomoc.