Towary niebezpieczne

Umowa ADR

Zasady przewozu towarów niebezpiecznych regulowane są przepisami o charakterze międzynarodowym. W odniesieniu do transportu drogowego są to postanowienia Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (potocznie Umowa ADR, czy po prostu ADR), zaś w odniesieniu do transportu morskiego są to przepisy Międzynarodowego Kodeksu Morskiego Ładunków Niebezpiecznych (tzw. IMDG Code). Również transport lotniczy, kolejowy, czy żeglugą śródlądową towarów uznanych za niebezpieczne musi odbywać się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami.

Uzupełnieniem wymagań wynikających z wymienionych przepisów międzynarodowych są akty prawne krajowe, z których najważniejszym jest Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r.

Umowa ADR

Zasady przewozu towarów niebezpiecznych regulowane są przepisami o charakterze międzynarodowym. W odniesieniu do transportu drogowego są to postanowienia Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (potocznie Umowa ADR, czy po prostu ADR), zaś w odniesieniu do transportu morskiego są to przepisy Międzynarodowego Kodeksu Morskiego Ładunków Niebezpiecznych (tzw. IMDG Code).
 

Najczęściej, kiedy spotykamy się w literaturze, czy podczas rozmowy z określeniem „przepisy ADR”, rozumiemy pod tym pojęciem cały zbiór wymagań wynikających z obowiązujących uregulowań.

Również transport lotniczy, kolejowy, czy żeglugą śródlądową towarów uznanych za niebezpieczne musi odbywać się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami. Uzupełnieniem wymagań wynikających z wymienionych przepisów międzynarodowych są akty prawne krajowe, z których najważniejszym jest Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r. Najczęściej, kiedy spotykamy się w literaturze, czy podczas rozmowy z określeniem „przepisy ADR”, rozumiemy pod tym pojęciem cały zbiór wymagań wynikających z obowiązujących uregulowań.
 
 

Przepisy i wymagania ADR

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych nie należą do najprostszych. Wymagania ADR dotyczą wielu kwestii, takich jak chociażby: stosowanie odpowiednich opakowań czy środków transportu, oznakowanie towarów niebezpiecznych, dokumentacja czy wymagania dotyczące szkoleń dla pracowników. Z tego względu, zarówno w ADR jak i w naszej krajowej Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych wskazano, że podmioty biorące udział w przewozie takich towarów, powinny korzystać z fachowego wsparcia tzw. doradcy ds. bezpieczeństwa. Warto tutaj zwrócić uwagę, że w życiu codziennym bardzo rzadko spotykamy się z używaniem określenia „doradca ds. bezpieczeństwa”. Najczęściej zamiennie stosowane jest określenie Doradca ADR, czy też Doradca DGSA (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor).

Przepisy i wymagania ADR

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych nie należą do najprostszych. Wymagania ADR dotyczą wielu kwestii, takich jak chociażby: stosowanie odpowiednich opakowań czy środków transportu, oznakowanie towarów niebezpiecznych, dokumentacja czy wymagania dotyczące szkoleń dla pracowników.

Z tego względu, zarówno w ADR jak i w naszej krajowej Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych wskazano, że podmioty biorące udział w przewozie takich towarów, powinny korzystać z fachowego wsparcia tzw. doradcy ds. bezpieczeństwa. Warto tutaj zwrócić uwagę, że w życiu codziennym bardzo rzadko spotykamy się z używaniem określenia „doradca ds. bezpieczeństwa”. Najczęściej zamiennie stosowane jest określenie Doradca ADR, czy też Doradca DGSA (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor).

Przepisy ustawy wskazują sytuacje, w których doradca DGSA nie musi być formalnie wyznaczony. Z obowiązku wyznaczenia doradcy zwolnione są te podmioty, które dokonują operacji dotyczących towarów niebezpiecznych wyłącznie w ilościach mniejszych niż wskazane w Umowie ADR. Dla kogoś, kto nie jest specjalistą, takie określenie nie jest najczęściej czytelne. Jak to jest więc w praktyce? Z obowiązku wyznaczenia doradcy zwolnione są podmioty, które wykonują operacje mieszczące się w zakresie tzw. „wyłączeń”. Umowa ADR zawiera wskazanie różnych ścieżek postępowania, które pozwalają zmniejszyć wymagania wobec poszczególnych uczestników przewozu. Przykładowo, gdy ilość nadawanego towaru w połączeniu z natężeniem stwarzanego przez niego zagrożenia jest relatywnie niska (czyli ryzyka związane z przewozem są niezbyt duże) – wymagania dla przewoźnika są obniżone i taki przewóz określa się przewozem „na wyłączeniu 1.1.3.6”.

Warto podkreślić, że przytoczony zapis ustawowy odwołujący się tylko do ilości towaru można uznać za niefortunny. Takiej jednej, konkretnej ilości po prostu nie ma. Jeśli więc usłyszycie Państwo, że „do 1000 kg nie ma ADR”, to możecie mieć pewność, że nie jest to prawdziwe twierdzenie w odniesieniu do wszystkich towarów. W praktyce stosowanie wyłączeń jest dużo bardziej skomplikowane i warto skorzystać z pomocy jaką świadczy doradca ADR.

Doradca ADR

Wsparcie wykwalifikowanej osoby znającej wymagania ADR jest przydatne nawet dla podmiotów, które formalnie nie są zobowiązane do jego wyznaczenia. Należy bowiem pamiętać, że praktycznie zawsze towar musi być przygotowany do przewozu, zapakowany, oznakowany w sposób określony przez ADR. Muszą być również spełnione wymagania dotyczące dokumentów przewozowych. Pracownicy przygotowujący towary do przewozu muszą być przeszkoleni, a szkolenia takie najczęściej prowadzi doradca ADR.

Doradcą może być osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, wydane w Polsce przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Do wyznaczenia doradcy zobowiązane są podmioty biorące udział w przewozie. Czy to tylko przewoźnik? Nie tylko. Uczestnikami przewozu są również podmioty, które wykonują czynności takie jak: pakowanie, załadunek, nadanie, rozładunek czy odbiór towarów niebezpiecznych. Wszystkie te podmioty muszą spełniać określone wymagania wskazane przez przepisy ADR.

DGSA Serwis specjalizuje się w obsłudze właśnie tych podmiotów, które nie są przewoźnikami. Przede wszystkim wspieramy pakujących, załadowców, nadawców czy rozładowców towarów niebezpiecznych. Naszym zadaniem jest zapewnienie, we współdziałaniu z klientem, odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wykonywanych działań czyli zapewnienie, że wymagania ADR zostaną spełnione. Osiągamy to poprzez przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur związanych z wysyłką czy odbiorem towarów niebezpiecznych, a także bieżący nadzór nad realizowanymi czynnościami.

Zdajemy sobie sprawę, że w procesach logistycznych czas jest bardzo ważny. Pracujemy więc tak, aby doradca ADR był dla naszych klientów dostępny zawsze. W sytuacjach awaryjnych, gdy jest to niezbędne, pracujemy poza wyznaczonymi godzinami pracy.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji o roli jaką w firmie pełni doradca ADR lub zakresie oferowanych usług – prosimy o kontakt z nami. Zawsze staramy się wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania. Jeśli wspólnie dojdziemy do wniosku, że stała pomoc doradcy jest Państwu potrzebna – będzie nam bardzo miło przedstawić ofertę i zacząć współpracę.

Warto zaznaczyć, że usługi świadczymy na terenie całego kraju, ale szczególnie koncentrujemy się na współpracy z podmiotami z Wrocławia i Dolnego Śląska.

magazyn chemiczny