Towary niebezpieczne

Zasady przewozu towarów niebezpiecznych uregulowane są przepisami o charakterze międzynarodowym. W odniesieniu do transportu drogowego są to postanowienia Umowy międzynarodowej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (potocznie ADR), zaś w odniesieniu do transportu morskiego są to przepisy Międzynarodowego Kodeksu Morskiego Ładunków Niebezpiecznych (tzw. IMDG Code). Również transport lotniczy, kolejowy, czy żeglugą śródlądową towarów uznanych za niebezpieczne musi odbywać się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami.

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych nie należą do najprostszych. Z tego względu, zarówno w ADR jak i w naszej krajowej Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r) wskazano, że podmioty biorące udział w przewozie takich towarów, powinny korzystać z fachowego wsparcia tzw. doradcy ds. bezpieczeństwa. Choć od tej zasady istnieją pewne odstępstwa, to w praktyce, wsparcie doradcy jest przydatne nawet dla podmiotów, które formalnie nie są zobowiązane do jego wyznaczenia. Doradcą może być osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, wydane w Polsce przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Zasady przewozu towarów niebezpiecznych uregulowane są przepisami o charakterze międzynarodowym. W odniesieniu do transportu drogowego są to postanowienia Umowy międzynarodowej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (potocznie ADR), zaś w odniesieniu do transportu morskiego są to przepisy Międzynarodowego Kodeksu Morskiego Ładunków Niebezpiecznych (tzw. IMDG Code). Również transport lotniczy, kolejowy czy lotniczy towarów uznawanych za niebezpieczne musi odbywać się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami.

Do wyznaczenia doradcy zobowiązane są podmioty biorące udział w przewozie. Czyli przewoźnik? Nie tylko. Uczestnikami przewozu są również podmioty, które wykonują czynności takie jak pakowanie, załadunek, nadanie, rozładunek czy odbiór towarów niebezpiecznych. Jest to więc dużo szersza grupa niż tylko sami przewoźnicy.

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych nie należą do najprostszych. Z tego względu, zarówno w ADR jak i naszej krajowej Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r) wskazano, że podmioty biorące udział w przewozie takich towarów, powinny korzystać z fachowego wsparcia tzw. doradcy ds. bezpieczeństwa. Choć od tej zasady istnieją pewne odstępstwa, to w praktyce, wsparcie doradcy jest przydatne nawet dla podmiotów, które formalnie nie są zobowiązane do jego wyznaczenia. Doradcą może być osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, wydane w Polsce przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Do wyznaczenia doradcy zobowiązane są podmioty biorące udział w przewozie. Czyli przewoźnik? Nie tylko. Uczestnikami przewozu są również podmioty, które wykonują czynności takie jak pakowanie, załadunek, nadanie, rozładunek czy odbiór towarów niebezpiecznych. Jest to więc dużo szersza grupa niż tylko sami przewoźnicy.

DGSA Serwis specjalizuje się w obsłudze właśnie tych podmiotów, które nie są przewoźnikami. Przede wszystkim wspieramy pakujących, załadowców, nadawców czy rozładowców towarów niebezpiecznych. Naszym zadaniem jest zapewnić, we współdziałaniu z klientem, odpowiedni poziom bezpieczeństwa wykonywanych działań. Osiągamy to poprzez przygotowania i wdrożenie odpowiednich procedur związanych z wysyłką czy odbiorem towarów niebezpiecznych a także bieżący nadzór nad realizowanymi czynnościami. 

Wspieramy Klientów w ocenie wymagań związanych z przewozem, wskazujemy optymalne rozwiązania w zakresie pakowania czy oznakowania, a także szkolimy pracowników, aby umieli prawidłowo realizować wymagania ADR (czy IMDG, gdy ma to zastosowanie). Co najważniejsze, staramy się, aby Klient objęty był kompleksową obsługą i nie był zmuszony do szukania innych źródeł informacji czy wsparcia. Jeśli pojawi się taka potrzeba, możemy nawet dostarczyć potrzebne opakowania czy elementy oznakowania, tak aby transport mógł odbyć się w zgodzie z wymaganiami przepisów.

Jeśli jest to wymagane, sporządzamy dla klientów tzw. sprawozdania roczne i raporty powypadkowe.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji o roli doradcy lub zakresie oferowanych usług – prosimy o kontakt z nami. Zawsze staramy się wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania. Jeśli wspólnie dojdziemy do wniosku, że stała pomoc doradcy jest Państwu potrzebna – będzie nam bardzo miło przedstawić ofertę i zacząć stałą współpracę.