Usługi doradcze i konsultingowe z zakresu ADR stanowią podstawowy obszar działania DGSA Serwis.

Firma specjalizuje się w obsłudze podmiotów będących nadawcami lub odbiorcami towarów niebezpiecznych. Liczną grupę klientów stanowią przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów. Wśród naszych klientów są również firmy transportowe. Stale współpracujemy z ponad 100 podmiotami co pozwala nam ciągle zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Dzięki temu oferujemy nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu ADR, ale także wypracowane i przetestowane rozwiązania praktyczne.

Klient decydujący się na współpracę z nami może liczyć na kompleksową obsługę z zakresu ADR. W wielu przypadkach pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z BHP, czasem pracy kierowców czy innymi zagadnieniami bezpieczeństwa.

Naszym Klientom oferujemy dwie podstawowe usługi:

obsługę obszaru ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, zgodnie z postanowieniami Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

wsparcie merytoryczne z zakresu ADR dla podmiotów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są zobowiązanie do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa
 •  Współpracę z klientem rozpoczynamy najczęściej od wstępnego audytu, którego celem jest zinwentaryzowanie stanu istniejącego w przedsiębiorstwie oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy czy udoskonalenia. Na bazie ustaleń poaudytowych podejmujemy, wspólnie z klientem, odpowiednie działania. Najczęściej obejmują one odpowiedni program szkoleń oraz opracowanie i wdrożenie stosownych instrukcji i procedur.

 • Nasi Klienci, o ile ma to uzasadnienie, otrzymują bezpłatnie licencję na korzystanie z oprogramowania ADR Listy, które znacznie ułatwia przygotowywanie dokumentów przewozowych. Dodatkowo, w ramach współpracy, Klienci mogą zakupić inne nasze aplikacje na bardzo preferencyjnych warunkach.

 • Zdajemy sobie sprawę, że zdarzają się sytuacje w których Klient potrzebuje odpowiednich informacji bardzo szybko, często poza godzinami pracy. Z tego też względu pozostajemy do Państwa dyspozycji praktycznie cały czas – telefonicznie czy też poprzez e-mail.

Obszar naszego działania obejmuje głównie województwa:

 • Dolnośląskie
 • Opolskie
 • Śląskie
 • Pomorskie
 • Małopolskie
 • Lubuskie
 • Wielkopolskie
 • Mazowieckie
 • Zachodniopomorskie
 • Kujawsko-Pomorskie

Nasi Klienci mogą liczyć na zindywidualizowaną ofertę. Ceny usługi uzależnione są nie od wielkości przedsiębiorstwa, lecz od rzeczywistych nakładów pracy, jaką nasi konsultanci muszą wykonać

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z nami – zapraszamy i prosimy o kontakt.