Usługi doradcze i konsultingowe z zakresu ochrony środowiska to drugi po ADR obszar działania DGSA SERWIS.

Współpracujemy z wieloma klientami o różnorodnym charakterze prowadzonej działalności.  Dużą grupę stanowią podmioty współpracujące z nami w zakresie ADR, które potrzebują także wsparcia dotyczącego praktycznego stosowania przepisów środowiskowych. Zagadnienia związane z ochroną środowiska to bardzo szeroki zakres wiedzy, jednak nasze doświadczenie pozwala na szybkie wskazywanie przedsiębiorcom ich obowiązków oraz sprawne ustalanie niezbędnych działań naprawczych. W sytuacjach kryzysowych nasi klienci zawsze mogą liczyć na rzetelną pomoc.

W zakresie ochrony środowiska oferujemy dwie podstawowe usługi:

Audyty zgodności działań klienta z obowiązującymi przepisami prawa

Audyty mają na celu przeprowadzenie kompleksowej oceny realizowanych przez Klienta działań, wynikających z przepisów środowiskowych, weryfikację ich poprawności oraz wskazanie ewentualnych działań korygujących wraz z ustaleniem zadań do wykonania.

Doradztwo w zakresie właściwej realizacji obowiązków środowiskowych w odniesieniu do prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności

Doradztwo zwykle poprzedzone jest audytem wstępnym i polega na wspieraniu klienta w podejmowaniu działań zapewniających prawidłowe wywiązywanie się z nałożonych prawem obowiązków.

Nasi klienci mogą liczyć na:

  • informowanie o zmianach prawa mających lub mogących mieć wpływ na prowadzoną przez nich działalność
  • śledzenie podejmowanych przez klienta działań oraz formułowanie stosownych zaleceń i uwag
  • proponowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie zgodności z aktualnym stanem prawnym w obszarze ochrony środowiska

Obszary naszego działania:

  • emisja do powietrza
  • gospodarka odpadowa
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • gospodarka opakowaniowa i odpadowo – opakowaniowa
  • oraz inne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Nasze działania doradcze szyte są na miarę.

Podchodzimy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów, z którymi samodzielnie trudno sobie poradzić.