ADR Info
ADR Info
ADR Info
ADR Info
ADR Info

ADR Info

ADRInfo to aplikacja przeznaczona dla wszystkich uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – począwszy od osób odpowiedzialnych za pakowanie i załadunek, poprzez nadawców i przewoźników aż po odbiorcę. Program przydaje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest podejmowanie decyzji opartych o dane zaczerpnięte z przepisów Załączników A i B do Umowy ADR. Największą grupę użytkowników stanowią przedstawiciele nadawców i producentów towarów niebezpiecznych (w szczególności osoby pełniące funkcję Doradcy ds. bezpieczeństwa (DGSA)). ADRInfo od wielu lat jest też wykorzystywane przez przedstawicieli organów kontrolnych (szczególnie inspektorów ITD).

Ekran ADR Info
Zakładka "sztuki przesyłki"

W aplikacji „zaszyte” są dane wynikające z tabeli A działu 3.2 jak i treść samych załączników do Umowy ADR (w wersji obowiązującej oraz w wersji poprzedniej).

Podstawowym zadaniem, które można zrealizować z wykorzystaniem programu jest możliwość wyszukania informacji nt. towaru bez konieczności czasochłonnego korzystania z klasycznej – papierowej wersji ADR.

Wyszukiwanie towaru może być przeprowadzone w oparciu o znajomość:

  • numeru UN
  • klasy
  • grupy pakowania
  • kodu klasyfikacyjnego
  • nazwy lub jej fragmentu (w języku polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim)

W przypadku wyszukiwania według kryteriów klasy, grupy pakowania i kodu klasyfikacyjnego, system automatycznie zawęża wybór do wartości istniejących. Dla przykładu wybranie konkretnej klasy zawęża dostępną listę kodów klasyfikacyjnych do tych, które w wybranej klasie występują.

Najczęściej stosowanym sposobem wyszukiwania jest korzystanie ze znajomości numeru UN. Po kilku kliknięciach użytkownik uzyskuje zwięzłą informację dotyczącą towaru, rozmieszczoną w poszczególnych zakładkach funkcjonalnych.

Część zakładek ma charakter ogólny – przedstawione są w nich podstawowe informacje nt. wybranego materiału lub przedmiotu. W zakładkach o nazwach „Sztuki przesyłki”, „Cysterny” i „Luzem” przedstawiane są całościowo przepisy obowiązujące przy wybranym sposobie przewozu. ADRInfo wskazuje również, czy wybrany sposób przewozu jest dopuszczalny w odniesieniu do towaru. Informacje dotyczące możliwości stosowania wyłączeń LQ, EQ oraz 1.1.3.6 są zebrane odpowiednio w zakładkach o nazwach „Wyłączenia” oraz „1.1.3.6”.

Dane przedstawione na poszczególnych zakładkach mogą stanowić „punkt wyjścia” do bardziej dokładnego sprawdzenia obowiązujących przepisów. Korzystając z wyświetlonych odnośników (widoczne w niebieskim kolorze na ilustracjach) użytkownik ma możliwość zapoznania się z odpowiednimi rozdziałami załączników A i B. Dwukrotne kliknięcie myszą na wyświetlonych atrybutach prowadzi do wyświetlenia szczegółowych informacji. Dla przykładu: podwójne kliknięcie wskazanego numeru obowiązującej instrukcji pakowania powoduje jej natychmiastowe wyświetlenie w osobnym oknie.

Użytkownik aplikacji ma oczywiście możliwość poruszania się bezpośrednio po tekście załączników do Umowy ADR, dzięki wyświetlanemu „drzewu” odpowiadającemu w przybliżeniu spisowi treści. Dzięki temu, aby dotrzeć do dowolnego fragmentu tekstu wystarcza zwykle nie więcej niż 3-4 kliknięcia klawiszem myszy.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Do ciekawych funkcji ADRInfo zaliczyć można również mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego. Pozwala on na znalezienie wszystkich miejsc ADR, w których występuje wskazane słowo lub fraza. Co więcej użytkownik ma możliwość korzystania z tzw. wildcards np. wpisanie „bębn*” pozwala na wyszukanie wszystkich fragmentów w których wystąpiły słowa rozpoczynające się od „bębn” („bębnów”, „bębna”, „bębny” itd.). Odnalezione frazy zaznaczane są kolorem, celem ich łatwiejszego odnalezienia.

Specjalnie dla osób zajmujących się wysyłką i przewozem towarów niebezpiecznych, produkt zaopatrzony został również w bardzo szybki i prosty kalkulator pozwalający na obliczenie wartości punktowej ładunku, zgodnie z zapisami 1.1.3.6.4 ADR.

Firma DGSA Serwis, producent ADRInfo, utrzymuje produkt w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownicy objęci tzw. opieką eksploatacyjną mają prawo do otrzymywania nowych wersji w jej ramach. Aplikacja posiada wbudowany mechanizm sprawdzania aktualności wersji (wymaga dostępu do sieci internet) i informowania użytkownika o konieczności wykonania odpowiedniej aktualizacji.

Aplikacja dostępna jest w różnych modelach licencjonowania.

 

Zapisz