KLIENT W CENTRUM UWAGI

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz wsparciem Klientów w realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Chcemy aby każdy nasz Klient był obsługiwany tak, jakby był tym jedynym, najważniejszym.

0
LAT DOŚWIADCZENIA
0
WOJEWÓDZTW
0
KLIENTÓW

DGSA Serwis to przede wszystkim ludzie. Od 2003 roku, kiedy powstała firma, stawialiśmy na profesjonalizm. Od początku zakładaliśmy, że naszym celem jest dostarczanie klientom rzetelnego wsparcia w realizacji trudnych obowiązków związanych z koniecznością stosowania przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych i ochronę środowiska. Nasze wcześniejsze doświadczenia zawodowe pozwoliły nam zdefiniować to co nazwaliśmy profesjonalizmem. Profesjonalizm, to naszym zdaniem, solidna wiedza, nie tylko teoretyczna, lecz poparta również doświadczeniem, a co najważniejsze, umiejętność słuchania i rozumienia biznesowych potrzeb klienta. Wierzymy, że składnikami profesjonalizmu są m.in. kompetencje, doświadczenie i metodologia działania. Nic one jednak nie znaczą bez ludzi, którzy te składniki tworzą i rozwijają.

DGSA Serwis dzisiaj, to grupa ludzi, dla których satysfakcja klienta to najważniejszy miernik skuteczności działania. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania i nie potrafimy rozwiązać wszystkich problemów, które pojawiają się u naszych kontrahentów. Współpraca z partnerami pozwala nam jednak ograniczyć liczbę takich sytuacji do minimum. Stanowią one również motywację do dalszego rozwoju kompetencji naszego zespołu.

NASI KLIENCI SĄ NASZYMI PARTNERAMI

Rozwiązujemy problemy partnerów bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy.

Budujemy długoletnie relacje z naszymi klientami. Każdy klient to partner. Współpraca z partnerem to nie tylko sprzedawanie usług i produktów, to także zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.

WIELE LAT DOŚWIADCZENIA

Na przestrzeni kilkunastu lat działania firmy udało się nam stworzyć procedury gwarantujące utrzymanie satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług. Co ważniejsze, pomimo wzrostu liczby współpracujących z nami podmiotów udało nam się utrzymać partnerskie stosunki z nimi.

ZAKRES DZIAŁANIA

Usługi doradcze w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (pełnienie funkcji Doradcy ds. bezpieczeństwa i realizowanie związanych z tym zadań określonych w odpowiednich aktach prawnych) a także w zakresie ochrony środowiska, stanowią najważniejszy obszar działania firmy. Część naszego czasu i środków poświęcamy także na produkcję specjalistycznego oprogramowania wspomagającego działania przedsiębiorstw biorących udział w przewozie, doradców oraz organów kontrolnych. Dla naszych klientów budujemy również dedykowane rozwiązania informatyczne.

SPECJALIZACJA

Stawiamy na specjalizację i osiągnięcie efektu synergii będącego wynikiem współdziałania profesjonalistów. Współpracujemy głównie z firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją produktów klasyfikowanych jako towary niebezpieczne. Wśród naszych klientów są także firmy transportowe świadczące usługi na terenie naszego kraju jak i poza jego granicami.

WSPÓŁPRACA – JASNE, CZYTELNE ZASADY

Z naszymi klientami w zakresie doradztwa podpisujemy umowy o współpracy na czas nieokreślony lub określony (preferujemy okresy nie krótsze niż 1 rok). Staramy się tak zdefiniować zakres porozumienia, aby nasz klient miał pewność nie tylko zakresu świadczonych usług, lecz także pewność kosztów, które będzie ponosił. W każdej umowie wyznaczamy osoby odpowiedzialne za jej realizację.