NASZ ZESPÓŁ

Dążąc do zapewnienia naszym klientom kompleksowej obsługi na wysokim poziomie, budujemy firmę jako zespół specjalistów. Korzystamy też ze wsparcia naszych partnerów biznesowych.  Trzon DGSA Serwis stanowią osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz doświadczeniem we współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Małgorzata

Właściciel firmy

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PROFIL

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, specjalista ochrony wód i gleby. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik wyższych uczelni, biur projektowych, zakładów gospodarki komunalnej. Od ponad 10 lat zarządza DGSA Serwis.

W firmie odpowiada za realizację projektów związanych z nadzorowaniem i realizacją obowiązków przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska. Uczestniczy również aktywnie w realizacji działań dotyczących doradztwa przy przewozie towarów niebezpiecznych. Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA) od 2003 roku.

Michał 

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PROFIL

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu marketingu i zarządzania a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenia zawodowe zdobywał jako inżynier-konstruktor oraz menadżer projektów w firmach skandynawskich i polskich. Prywatne pasje związane z tworzeniem oprogramowania, od kilkudziesięciu lat wykorzystuje z powodzeniem w działalności zawodowej.
Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego (DGSA) od 2005 roku. Autor publikacji książkowych oraz wykładowca. Od kilku lat poszerza wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych drogą morską. W firmie odpowiada za doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz projekty informatyczne. Prywatnie entuzjasta motoryzacji.

Marek

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PROFIL

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od ponad 20 lat wykorzystuje zdobytą wiedzę jako funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej. Jest biegłym sądowym z zakresu pożarnictwa. Doświadczenie zdobyte podczas służby w Państwowej Straży Pożarnej w połączeniu z kierunkowym wykształceniem wykorzystuje podczas realizacji zadań związanych z postępowaniem podczas awarii przy transporcie i magazynowaniu towarów niebezpiecznych. Jako pasjonat chemii, wciąż poszerza swoją wiedzę.
Partner odpowiedzialny za opracowywanie m.in.takich dokumentów jak Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem, a także wszelkiego rodzaju ekspertyz i opinii dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.

Marcin

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ PROFIL

Absolwent wydziału Gospodarki Narodowej na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, tam również ukończył studia podyplomowe z zakresu transportu i logistyki. Przez ponad 10 lat kierował biurem organizacji zrzeszającej przewoźników transportu międzynarodowego. Pełnił także funkcję biegłego sądowego w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Partner odpowiedzialny za doradztwo w zakresie kompleksowej analizy czasu pracy kierowców, w tym również naliczania wynagrodzeń i rozliczania podróży służbowych kierowców. Pełni także doradztwo w zakresie udzielenia licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz dokonywania wszelkiego rodzaju zmian do licencji wspólnotowych.Prywatnie entuzjasta turystyki rowerowej.